Home/Mangel på trosfrihet i Moldova

Mangel på trosfrihet i Moldova

PRESSEMELDING
MOLDOVA
To medlemmer av en minoritetsreligion fengslet i Moldova
http://www.hrwf.eu
http://foref.info & blogg på engelsk: http://foref-europe.org

Human Rights Without Frontiers International (19.01.2016) Chisinau, Moldova.
Oleg Savencov og Mihai Calestru, to medlemmer av Enhetskirken sitter i varetekt i påventning av rettssaken deres i Moldova, der de er siktet for menneskehandel. Ifølge Human Rights Without Frontiers og Forum For Religious Freedom – Europe, to internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, som har undersøkt anklagene, bør de to siktede bli «umiddelbart og betingelsesløst satt fri».
De to mennene ble fengslet 30. oktober 2015 og er fortsatt i varetekt. Hvis dømt for menneskehandel i henhold til artikkel 165 kan de vente seg fengselsstraffer på seks til tolv år.
«Oleg Savencov og Mihai Calestru har ikke har begått forbrytelsene som de er anklaget for,» sier Willy Fautre, leder av Human Rights Without Frontiers. «Anklagene mot dem er utelukkende basert på beskyldninger fra noen misfornøyde medlemmer av Enhetskirken som anmeldte de to for angivelig å ha drevet med ulovligheter. Vi har dessuten ikke funnet noe som tyder på at det foregår en objektiv etterforskning i denne saken,» sier Fautre.
Aktoratets anklager mot de to mennene er i høy grad mangelfulle. Det påstås at de to etablerte Enhetskirken i Moldova i 2008 som en «organisert kriminell gruppe». En av de tiltalte, Oleg Savencov, er ukrainsk statsborger og kom først til Moldova i 2014. Mihai Calestru var aldri en leder i Enhetskirken.
«Moldovas lovgivning mot menneskehandel er ikke ment å bli brukt som påskudd mot fredelige religiøse organisasjoner,» sier dr. Aaron Rhodes, leder av Forum For Religious Freedom – Europe.
«Det vil være en parodi av en rettssak hvis loven blir misbrukt til å fremme private interesser, og dette vil true religionsfriheten i Moldova og Europa,» sier Rhodes.
De to internasjonale menneskerettighetsorganisasjonene sier de vil varsle myndighetene i FN, Europarådet, EU og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) om saken. Nasjonale myndigheter og det sivile samfunns menneskerettighetsgrupper vil også bli varslet. Fautre og Rhodes sier at en dom ikke bare vil skade de to tiltalte, deres familier og Enhetskirken, men også andre religiøse bevegelser og Moldovas omdømme.
For mer informasjon ta kontakt med Dr. Aaron Rhodes
+49 170 323 8314. aaronarhodes@gmail.com

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet sitt bilde.
2016-11-24T13:02:56+00:00 januar 19th, 2016|Nyheter|