Home/Ny seier for trosfriheten i retten i Japan

Ny seier for trosfriheten i retten i Japan

Høyesterett i Tokyo øker Gotos skadeerstatning – fant at kristen prest handlet ulovlig i tvungen trosnedbryting

Toru Goto

Japansk høyesterett i Tokyo avsa i dag (13. nov. 2014) sin kjennelse i saken om Toru Goto, et japansk medlem av Enhetsbevegelsen holdt innesperret i 12 år og 5 måneder av sin familie og andre i et mislykket forsøk på å tvinge ham til å forlate sin tro. Her er hva den japanske journalisten Kazuhiro Yonemoto, som har fulgt saken tett, skriver om saken på sin blogg: http://yonemoto.blog63.fc2.com/blog-entry-524.html (Han er for øvrig ikke medlem av Enhetsbevegelsen.)

13. november. Høyesterett i Tokyo øker Gotos skadeerstatning

Det var to viktige forskjeller fra den opprinnelige dommen i Tokyo distriktsrett. Den ene var at erstatningsbeløpet, satt til ¥ 4.830.000 i den første rettssaken, ble hevet betraktelig til 22 millioner yen. Den andre forskjellen var at retten fant at presten Matsunaga fra Shin Fukuin Christ Church hadde begått skadevoldende handlinger.

Advokat Fukunaga, som representerte saksøker, sa: «Vi tror erstatningsbeløpet fortsatt er for lavt, men de fleste av de skadevoldende handlingene vi hadde påstått hadde funnet sted, ble i hvert fall bekreftet av retten.»

Hoveddommeren sa i en kommentar etter opplesningen av dommen: «Å ikke ta hensyn til viljen og verdigheten til en 31 år gammel mann, i besittelse av full sosial vurderingsevne, og holde ham innesperret i omtrent 12 år kan ikke beskrives som noe annet enn skadevoldende.»

Dommerens kommentar markerer et viktig vendepunkt når vi tar i betraktning at det i tidligere lignende rettsaker er blitt dømt at det ikke var ulovlig for familier bekymret for velferden til et bestemt familiemedlem å holde vedkommende innesperret et eller annet sted. Objektivt sett representerer imidlertid denne dommerens kommentar rett og slett sunn fornuft.

Les også Japan begynner å få øynene opp for religiøse overgrep

2016-11-24T13:02:57+00:00 november 13th, 2014|Asia, Enhetsbevegelsen, Japan, Trosfrihet|