Home/Stor seier for trosfriheten i Europa

Stor seier for trosfriheten i Europa

eifrf

I en pressemelding 10. april 2014 rapporterte Europeisk interreligiøst forum for religionsfrihet om en stor seier for trosfriheten i Europa. Den franske parlamentarikeren Rudy Salles mislyktes fullstendig i sitt forsøk på å eksportere fransk antireligiøs politikk til de 47 medlemslandene i Europarådet. Ingen av hans forslag ble godtatt. Tidligere mangeårig leder av Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF) Aaron Rhodes stemplet dem som «en oppskrift på diskriminering og intoleranse» og noe som ville «gi dekning for en vilkårlig innblanding i religiøse liv».
I stedet vedtok Parlamentarikerforsamlingen i Europarådet en fullstendig annerledes resolusjon i Strasbourg 10. april – Resolusjon 1992 (2014). Punkt ni lyder:
«Forsamlingen oppfordrer medlemsstatene til å sikre at det overhode ikke er tillatt med diskriminering av en bevegelse alt etter om den blir regnet som sekt eller ikke, heller ikke at det skilles mellom tradisjonelle religioner og ikke-tradisjonelle religiøse bevegelser, nye religiøse bevegelser eller ‘sekter’ når det kommer til bruk av sivil- og strafferett, og at ethvert tiltak som er tatt mot ikke-tradisjonelle religiøse bevegelser, nye religiøse bevegelser eller ‘sekter’, er på linje med menneskerettighetsstandarder som er fastsatt av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og andre relevante organer som beskytter alle menneskers iboende verdighet og like og umistelige rettigheter.»