Home/Religiøse overgrep i Japan

Religiøse overgrep i Japan

Toru Goto 2013

Japan har fått øynene opp for overgrep begått i forbindelse med religiøs forfølgelse. Folk er begynt å innse at slike saker har forekommet lenge, og bebreider rettssystemet for å ha forbigått dem i all stillhet helt til nå.
28. januar 2014 vant Toru Goto en rettsak om overgrep begått mot ham. Hans menneskerettigheter og trosfrihet var blitt grovt krenket over lengre tid. Hans seier ser nå ut til å ha fått konsekvenser ikke bare for ham.
Flere japanske medier begynte å skrive om rettsaken «et mannlig medlem av Enhetskirken» hadde gått til etter å ha blitt kidnappet, innesperret og forsøkt tvunget til å gi opp sin tro.
Ledende aviser som Asahi Shimbun, Sankei Shimbun, Sankei News og Kobe Shimbun beskriver hvordan han ble holdt innesperret i utrolige 12 år før han klarte å komme seg unna. Likevel tapte han straffesaken  han reiste mot dem som hadde forbrutt seg mot ham. Gotos seier i den sivile saken som fulgte, blir beskrevet i positive ordelag av samtlige av de ovennevnte medier, som trykte dommer Tetsu Aizawas uttalelse at å holde en voksen fanget for å påtvinge ham et annet syn «går langt utover grensene til hva som er vanlig sunn fornuft». Les hele artikkelen.