Home/Dr. Moons lære for muslimsk publikum

Dr. Moons lære for muslimsk publikum

United VisionsEn forholdsvis ny bok, som er et godt forsøk på å forklare dr. Moons åpenbaringer i et islamsk perspektiv, er nå tilgjengelig på amazon.com. Sun Myung Moons fundamentale lære Enhetsprinsippene ble opprinnelig skrevet for et kristent publikum og med en masse henvisninger til skriftsteder i Bibelen. Denne nye boken er beregnet på muslimske lesere — eller andre som har god kunnskap til Koranen – og bruker begreper fra islam og mange henvisninger til religionens hellige skrifter. Boken gir en ny forståelse av Gud, religion, teologi og historie fra et Enhets-perspektiv. Trykksaken gir også ny innsikt i Koranen og islams historie og tar sikte på å skape et felles grunnlag for muslimer, kristne og jøder til å kommunisere og forstå hverandres hellige bøker. Boken viser Guds arbeid gjennom disse tre religionene og forsøker å bygge bro over gapet mellom  dem. Generelt sett byr boken på ny lesning og en ny forståelse av islam i forhold til kristendom og jødedom sett fra et Enhets-perspektiv.
Forfatteren Abdelmoumin Ahmed kommer fra Sudan og er uteksaminert fra Universitetet i Khartoum, har post-graduate diplom i islamstudier fra Omdurman islamske universitet og mastergrad i religionsstudier fra Unification Theological Seminary, New York.
Hvis du klikker på bildet av boken på amazon.com, kan du f.eks. se innholdsfortegnelsen, innledningen til boken og et kort utdrag av teksten.

2016-09-09T01:40:11+00:00 mai 20th, 2013|Enhetsbevegelsen, Enhetsprinsippene, Gud, Islam, Lære, Nyheter, Religion, Sun Myung Moon|