Home/Mor Moon: Familieforbundet inn, Enhetskirken ut

Mor Moon: Familieforbundet inn, Enhetskirken ut

Mor Moon

I et skriv fra bevegelsens internasjonale hovedkvarter 18. januar (2013) blir det understreket at vi er gått inn i en ny tidsalder, der hele menneskeheten vil bli en eneste stor familie under Gud. Derfor legger Mor Moon, som nå leder bevegelsen etter sin manns død i fjor, vekt på at det viktigste ikke er å fremstå som en ny religion, Tongilgyo – et navn skapt i 2009, og som best oversettes med det engelske Unificationism (Enhetslæren på norsk). Bevegelsens internasjonale hovedkvarter begynte imidlertid å bruke navnet Unification Church (Enhetskirken) på engelsk som oversettelse av Tongilgyo. Dette virket forvirrende på mange ettersom Enhetskirken ble avskaffet av dr. Moon i 1997 etter at den, ifølge ham selv, hadde oppfylt sin rolle. Derfor stiftet han Familieforbundet for Verdensfred og Enhet, som legger vekt på at vi mennesker er som en stor global familie, på tvers av religiøse, rasemessige og nasjonale skillelinjer. Sentralt for Familieforbundet er at vi kan bli en slik stor menneskehetens familie når hver enkelt familie fungerer. Det er dette Mor Moon nå legger vekt på i det ovennevnte skrivet. Hun vil at bevegelsen fra nå av ikke bruker navnet Enhetskirken, men Familieforbundet for Verdensfred og Enhet. Her til lands ble Familieforbundet stiftet i 1996 og registrert som livssynssamfunn i 2003.