Home/Kritisk for dr. Moon

Kritisk for dr. Moon

Dr. Moon 160712Dr. og fru Moon med In-jin og Hyung-jin

Den 92 år gamle dr. Sun Myung Moon, grunnleggeren av Enhetsbevegelsen, ble mandag 13. august

[2012] innlagt på respiratorisk intensivavdeling på St. Mary-sykehuset i Seoul. Han var da alvorlig syk med pustevansker etter å ha pådratt seg lungebetennelse. Etter å ha fått oksygen kunstig tilført i over to uker sa ifølge et brev datert 29. august fra Joon-ho Seuk, internasjonal visepresident for Enhetsbevegelsen, at legene ikke lenger kan love at dr. Moons lunger noensinne kommer til å fungere igjen. Alt som moderne teknologi kan gjøre for ham, er blitt gjort. Likevel har nyrene sluttet å fungere, samtidig som det går raskt nedover med leveren. Representanter for St. Mary-sykehuset, som er et et av landets beste, sier: «Det er ikke lenger mulig å forbedre dr. Moons situasjon ved hjelp av moderne medisinsk teknologi.»