Home/Hva om Jesus var blitt akseptert som Messias?

Hva om Jesus var blitt akseptert som Messias?

Hva om Jesus var blitt akseptert som Messias?

Jesus hadde håpet på et helt annet utfall av sin tid her på jorden. I en artikkel i det katolske magasinet Crisis 4. juni 2012 påstås nettopp det. Den er skrevet av Howard Kainz, forfatter av flere bøker og professor emeritus ved det katolske Marquette University i Milwaukee, Wisconsin, USA. Han viser til flere skriftsteder som beskriver tiden før Frelseren ble stilt for retten og korsfestet.

Et slikt skriftsted er Matteus 23,37: «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.»

Et annet sitat Kainz trekker fram er Lukas 19,42: «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine.».

Ifølge Kainz tyder disse versene fra evangeliene på at det var en «plan A», som viste seg å være ubrukelig på grunn av omstendighetene, og derfor måtte erstattes av «plan B».

En viktig del av plan A ville selvsagt ha vært at Jesus ble akseptert av jødefolket som Messias. Kainz mener at man lett kan forestille seg at dette kunne ha skjedd til tross for all motstanden mot Jesus fra dem som satt med makten i Jerusalem. Ifølge Kainz hadde Frelseren hemmelige disipler som Nikodemus og Josef fra Arimatea, og uten tvil vurderte et betydelig mindretall av de skriftlærde og fariseerne seriøst påstandene til snekkeren fra Nazaret. Blant dem var sannsynligvis fariseerne som advarte Jesus om farene fra Herodes (Luk 13,33), eller de som er nevnt i Apostlenes gjerninger 15,5, og som ble omvendt etter oppstandelsen. Det som kunne ha skjedd, var at en eller flere av disse interesserte personene kunne ha stått fram og foreslått til sine trosfeller at Jesus kunne være Den salvede, og at myndighetene burde unngå fiendtlige tiltak.

Kainz skriver også at stadig flere i Det høye råd (Sanhedrin) ville ha blitt oppmuntret av det faktum at Jesus var utrolig ydmyk, og lignet derfor på Moses, som var den «mest ydmyke mann på jorden» (4. Mos. 12,3). Jesus hadde dessuten lovet ikke å oppheve Moseloven, men å oppfylle den. Det ville også ha bidratt til å dempe opposisjonen.

Selvsagt indikerer Jesajas profetier og andre profeter at Messias ville bli en lidende tjener, som ville bli forkastet. Men slike profetier beskrev ikke noe som var fasttømret som noe som for all del måtte gå i oppfyllelse. Som vi ser i tilfellet med profeten Jonas og profetiene om ødeleggelsen av Ninive, håper Gud alltid på en forandring i folks hjerte. Nettopp det skjedde jo i Ninive, og derfor ble det ikke noe av straffen som skulle ramme den store byen. Vi mennesker har fri vilje, og det er alltid det viktigste. Det var ikke skjebnebestemt at så mange jøder ikke skulle klare å gjenkjenne sin Messias.

Artikkelen til Howard Kainz kan leses på http://www.crisismagazine.com/2012/what-if-jesus-had-been-accepted-as-the-messiah

2016-11-24T13:03:06+00:00 juli 19th, 2012|Enhetsprinsippene, Jesus, Messias, Nyheter, Religion|