Home/Dr. Moon – 91 – i strålende form på Hotell Bristol

Dr. Moon – 91 – i strålende form på Hotell Bristol

Far Moon tale 0105111. mai 2011

Dr. Moon sprudlet av energi til tross for sine 91 år da han talte til en forsamling på 750 på Hotell Bristol i Oslo 1. mai (2011). Sammenkomsten var en del av hans internasjonale taleturné med tema «Bygge en verden med universell fred i en tid med globale kriser.» Norge var fjerde land på en turné som begynte i Seoul 1. påskedag og har vært innom Madrid og Roma. Etter Norge står Tyrkia, Hellas, Sveits, England og Tyskland for tur. Den europeiske del av turnéen avsluttes med et stort møte i Berlin 18. mai.
Dette er første gang Sun Myung Moon har talt i Norge. Hans kone Hak-ja Han besøkte Norge – også på en internasjonal taleturné – i 1993 da hun holdt en tale på et møte på Grand Hotell i Oslo.
Hennes mann understreket i går at fred i verden begynner i ens familie. Han snakket om massebryllupene han er blitt kjent for, og sa at vi er gått inn i en massebryllupstidsalder, der nasjoner burde begynne å arrangere slike store begivenheter der landets borgere gifter seg med noen fra tidligere fiendeland. Det er på den måten det blir forsoning og fred i verden.
Dr. Moon utdypet sitt frelsesbegrep og sa at hans seremonier der menn og kvinner får sine ekteskap velsignet av Gud, bare er begynnelsen på frelsesprosessen vi alle må gjennom for å kvalifisere oss til himmelriket. Hans frelsesbegrep dreier seg ikke om den individuelle frelse som tradisjonell religion tilbyr. Man må minst være to og helst oppleve relasjonene i en familie der man setter Gud i sentrum, for at ens hjerte kan gå gjennom den nødvendige modningsprosess. Å få sitt ekteskap velsignet er bare det første skritt i den lange prosessen vi må gjennom. Skritt nummer to er å oppleve de forskjellige relasjonene i en familie. Det er bare på et slikt grunnlag vi blir i stand til å skape samfunn, hele land, og en verden der alle har en dyp kommunikasjon til sine medmennesker og lever i fred og ro.
Han er blitt 91, men sier han må holde det gående i mange år fremover: «Hvem skal ellers utføre oppgaven jeg er blitt kalt til av Gud? » spør dr. Moon.
Han er ledsaget på turnéen av sin kone Hak-ja Han og yngstesønnen Hyung-jin, som er blitt utpekt som Moons arvtaker.  Den yngre Moon er for øvrig kjent for å ha levd flere år sammen med buddhistiske munker som en del av sin åndelige trening.