Home/Amerikansk politiker sier myndighetene var ute etter å få has på dr. Moon

Amerikansk politiker sier myndighetene var ute etter å få has på dr. Moon

Jay KimI et innlegg i meningsspaltene til nettutgaven av The Korea Times 8. april

[2011] forklarer Jay Kim, et tidligere medlem av Representantenes hus i Kongressen , hvordan de amerikanske myndighetene var ute etter å ta Sun Myung Moon da hans bevegelse på 70-tallet opplevde en eventyrlig vekst i USA. Kim sier: «Når de amerikanske myndighetene som passer på at lov og orden blir opprettholdt, ikke klarer å få noen dømt ved hjelp av bevisførsel i retten, setter de i stedet av og til skatteetaten (Internal Revenue Service) til å etterforske vedkommende for skattesvik for å få ham eller henne i fengsel på den måten.»
Kim forklarer hvordan Enhetskirken ble diskutert på et møte for republikanerne i Kongressen. Det ble imidlertid bestemt at Sun Myung Moon og Enhetskirken ikke var noen sak politikerne burde blande seg opp i. Denne nye bevegelsen og dens leder hadde samme rett på religionsfrihet som hvilken som helst annen kirke eller religiøs leder. «Egentlig respekterte jeg personlig Moon og hans evne til å overbevise hundretusener av amerikanere til å bli medlem av hans kirke,» sier det tidligere medlemmet av Representantenes hus. «Selv om jeg hørte at Moon var blitt frosset ut av det gode selskap i Korea og ble sett på som vranglærer, drev han The Washington Times, den eneste konservative avisen i Washington DC, selv om den hele tiden gikk med underskudd. Samtlige republikanere i Kongressen ønsket Washington Times velkommen og siterte ofte fra avisens lederartikler på møtene i Representantenes hus.»
Visse kretser innenfor den demokratiske Carter-administrasjonen presset imidlerid på for å bli kvitt Moon og klarte å få ham etterforsket av skattemyndighetene og senere dømt til tross for at store deler av den religiøse verden i USA støttet ham. Han brøt aldri noen lover, og beløpet han ble anklaget for å ha unndratt skatteetaten, var latterlig lavt og sto på en konto brukt til kirkelige formål. Likevel fikk de amerikanske myndighetene det de var ute etter, da dr. Moon ble sendt bak lås og slå i 1984.