Home/På fransk TV

På fransk TV

2TV Eye on PlanetDen franske TV-kanalen 2TV viste en spesiell dokumentar om Sør-Korea 3. januar (2011). Tittelen på programmet var «An Eye On The Planet: South Korea». Mye ble sagt om landets imponerende økonomiske utvikling og at det nå er EUs fjerde største handelspartner. En del av programmet folkuserte på religion. Det ble vist bilder av dr. og fru Moon og den store velsignelseseremonien i Korea i oktober 2009. Med musikken fra Händels «Messias» i bakgrunnen forklarte dokumentaren at «dr. Moon har skapt sin egen religion, Enhetskirken.» Det ble også vist bilder fra hovedkvarteret i Seoul, der 2TV intervjuet Kook Jin (Justin) Moon, som leder bevegelsens økonomiske aktiviteter. Han viste reporterne rundt i hovedkvarteret og forklarte dem hvordan bevegelsen blir forvaltet. De nevnte at han er utdannet ved universiteter i USA og beskrev ham som en smart forretningsmann som sammenligner bevegelsen med et stort selskap. Han forklarte: «På grunn av religionsfrihet har vi vært i stand til å holde fritt på med våre aktiviteter, selv om vi er en ny religion, og det er mange etablerte kirker. Naturlig nok liker ikke alltid de etablerte kirker nye religioner som vokser seg større og vitner til medlemmene av de etablerte kirker. Dette skaper i en viss grad konkurranse. Det er imidlertid en slik fri utveksling av ideer som gjør at hele samfunnet utvikler seg og blir mer forståelsesfullt overfor andre.» Dokumentaren kan ses på: http://oeil-sur-la-planete.france2.fr/?page=emissions&id_rubrique=50