/Nå på YouTube

Nå på YouTube

Nå har vi lagt ut flere av foredragene som introduserer Enhetsbevegelsens lære, på norsk på YouTube.  Flere blir lagt ut etter hvert. Dere finner dem på www.youtube.com/Familieforbundet. Her er noen lenker:

«Prinsippene – Innledning»     «Den åndelige og den fysiske verden»      «Prinsippene Gud skapte etter»      «Én Gud for alle»      «Hensikten med livet»      «Åndelig vekst»      «Livet etter døden»      «Det ondes opprinnelse»      «Det ondes problem»      «Det gode mot det onde»      «En fredskultur – kan drømmen bli virkelighet?»      «Gjenfødelse»      «Religion er veien; hva er målet?»      «Dommedag snart?»      «Sann kjærlighet»