Home/Flott presentasjon av essensen i Enhetskirkens lære i ny bok om religion

Flott presentasjon av essensen i Enhetskirkens lære i ny bok om religion

Think

Roy Robson18. juli 2010 ble det utgitt en ny lærebok om de forskjellige religioner i verden. Den heter «THINK: World Religions», er utgitt av Pearson  og skrevet av Roy R. Robson, professor i historie ved University of the Sciences i Philadelphia. I seksjonen om Enhetskirken fokuseres det på bevegelsens lære og livsstil . Robson omtaler Enhetskirken som «en ny vei for kristenheten», basert på dr. Moons åndelige møte med Jesus, «som ga den unge gutten instrukser om å lede en ny form for kristendom og forene nasjonene i fred.»
Forfatteren beskriver dr. Moons tidlige år: «han levde som en kristen munk før i tiden – uten penger i en hytte laget av jord, steiner og papp. Der begynte han å skrive ned Enhetsprinsippene, den veiledende autoritet for sin nye kirke.» Etter en forklaring av syndefallet konkluderer Robson: «Ved å ikke slippe Den hellige ånd inn i sitt liv gjennom et guddommelig ekteskap i fullkommenhet, gikk Adam og Eva glipp av sjansen til å skape en hellig treenighet med Gud. Det skulle ha fungert slik: Adam + Eva + guddommelig ekteskap = hellig treenighet, men i stedet gikk det slik: Satan + Eva + Adam = fortapelse.»
Boken er skrevet i en avslappet tone og forklarer terminologien elegant. 336 sider. Pris. $ 60,-.