Home/Mange norske par fornyet sitt ekteskapsløfte i stor internasjonal seremoni

Mange norske par fornyet sitt ekteskapsløfte i stor internasjonal seremoni

Vels141009-115 norske par deltok 14. oktober (2009) på en seremoni sammen med 20.000 par fra hele verden. Omtrent halvparten av parene var nygifte, mens den andre halvparten fornyet sitt ekteskapsløfte. Tilstelningen i Oslo fant sted samtidig med hovedbegivenheten i Asan, like utenfor den sørkoreanske hovedstaden. Det er stor tidsforskjell mellom det fjerne Østen og Norge, så deltakerne her på berget måtte komme seg ut av senga før hanen gol, for å følge det hele via internett og storskjerm fra kl 0400. Det ble holdt simultane seremonier over hele verden og i samtlige europeiske land. Massebryllupet i Korea ble ledet av dr. og fru Moon, men også ledere som representerte kristendom, islam, buddhisme, konfutsianisme og sikhisme fremsa sine velsignelser for de mange parene. Det var for øvrig to nordmenn med på begivenheten utenfor Seoul.

Far Moon (89) har forestått slike velsignelses-seremonier siden tidlig på 60-tallet. Den første var «bare» for 36 par, men i 1999 fikk 37 000 par sitt ekteskap velsignet samtidig på Olympistadion i Seoul. Seremonien i dag var den største på ti år og muligens den siste som Moon selv forestår. Han fyller 90 i februar 2010 og er i ferd med å overrekke den daglige ledelse av Enhetsbevegelsen til sine sønner og døtre. I februar i fjor ble således yngstesønnen Hyung-jin Moon (30), utdannet fra Harvard, utnevnt til å lede det religiøse arbeidet rundt om i verden etter å ha studert verdensreligionene inngående over en sjuårsperiode.

«Det gir en fantastisk fellesskapsfølelse å delta på en slik global begivenhet sammen med 40 000 mennesker over hele verden,» sier Knut Holdhus, daglig leder for Familieforbundet for Verdensfred og Enhet. «Så mange av parene som Far Moon har spleiset opp gjennom årene, er internasjonale og fra forskjellige kulturer og religiøse bakgrunner. Å gifte seg på tvers av nasjonale, rasemessige og religøse skillelinjer er beste måte å skape fred i verden på.»