Home/Pressemelding fra tysk domstol

Pressemelding fra tysk domstol

Den høyere forvaltningsdomstol
Rheinland-Pfalz
Deinhardplatz 4
56068 Koblenz

4. mai 2007
Pressekontoret
Pressemelding nr 18/2007-05-04

Den høyere forvaltningsdomstols dom:
Ekteparet Moon får lov til å reise inn i Tyskland

Innreiseforbudet for grunnleggeren av den verdensomspennenede Enhetskirken, dr. Sun Myung Moon, og hans kone er ulovlig. Det ble avgjort av Den høyere forvaltningsdomstol i Koblenz i Rheinland-Pfalz i en domsavgjørelse som ble offentliggjort fredag, etter at saken var blitt påklaget av Enhetskirken.

Dr. Moon er Enhetskirkens grunnlegger og åndelige overhode. I anledning av en tilstelning organisert i Frankfurt-Main, skulle han ha holdt en tale med tittel «Den sanne familie og jeg». Men myndighetene i Koblenz som har med grensekontroll å gjøre (nå kalt De føderale politimyndigheter) førte ekteparet Moon i henhold til Schengen-avtalen opp på SIS (Schengen Information System) og hindret dem således fra å komme inn i landet. Begrunnelsen var at Moon-bevegelsen tilhørte de såkalte «ungdomssekter» og «psykogrupper», som representerte en fare for unge mennesker. Rettssaken som ble anlagt mot innreiseforbudet, lyktes ikke til å begynne med. Da saken ble anket til Høyesterett, gikk Høyesterett imot domsavsigelsen i ankesaken til Den høyere forvaltningsdomstol fordi denne domsavsigelsen representerte en krenkelse av retten til fritt å kunne praktisere sin religion. Etter en ny rettshøring har Den høyere forvaltningsdomstol nå avgjort at innreiseforbudet er ulovlig.

Et besøk av ekteparet Moon er ifølge Enhetskirkens syn av sentral religiøs betydning. Derfor kan kirken hevde at dette dreier seg om religiøs frihet. Denne fundamentale rettigheten ble krenket av inreiseforbudet. Forbudet oppfylte ikke betingelsene for å nekte en person innreise ifølge Schengen-avtalen og heller ikke ifølge tysk innvandringslov. Ifølge Schengen-avtalen medfører den tyske oppføringen på Schengen-listen ikke bare et innreiseforbud til Tyskland, men til samtlige 26 Schengen-land. Et innreiseforbud kan bare tas i bruk når det foreligger betydelig fare for offentlig sikkerhet og orden, eller for et lands sikkerhet. Et besøk av ekteparet Moon representerer ikke noen slik fare. Fordi religiøs frihet er noe meget viktig, kan vi ikke legge ned et forbud mot ekteparet Moons innreise, heller ikke basert på tysk innvandringslov.

Domsavgjørelse 19. april 2007 – referansenummer 7 A 11437/06.OVG.