Home/Ny bok på norsk

Ny bok på norsk

fredsbudskapEn ny bok, «Guds ideelle familie og ideelle globale fredsrike», er kommet ut på norsk. Den inneholder tolv taler Sun Myung Moon holdt fra september 2005 til februar 2007. Ifølge ham selv representerer talene, eller fredsbudskapene, som han kaller dem, essensen av hans lære. Talene er ment å være en veiledning for vårt evige liv og danner et grunnlag for å skape en verden med evig fred. Den kan bestilles på info@enhet.no !  Vi ber deg kun om å dekke porto og omkostninger med kr 50,-.