Home/Budskap fra Margaret Thatcher, tidligere britisk statsminister

Budskap fra Margaret Thatcher, tidligere britisk statsminister

«Jeg har den store glede av å sende dere mine beste ønsker idet dere feirer 25-årsjubileet til Washington Times. Jeg skulle bare ønske jeg selv kunne ha vært med dere. Et kvart århundre med skarpe kommentarer, førsteklasses reportasjer og sunn dømmekraft er absolutt noe å feire. I vanskelige tider, desto mer enn når alt går lett, må den konservative røst sørge for å bli hørt i media. Det er ikke alltid lett. Det var ikke lett da avisens grunnlegger, dr. Moon, først startet Washington Times, og det er ikke lett nå. Men én ting er sikkert: Så lenge det er liv i Washington Times, og det går bra med avisen, vil konservative synspunkter aldri drukne. Og hvis de blir hørt, vil de seire – slik de har gjort før. Jeg refererer her til avisens urokkelige front mot sovjet-kommunismen samt støtten avisen ga til president Reagan og meg selv på slutten av Den kalde krigen.

En annen sak Washington Times har vært en forkjemper for er ikke mindre viktig. Det er det spesielle anglo-amerikanske forholdet. Også her er det mer enn nok av kritikere og pessimister nå om dagen. Jeg er imidlertid ikke en av dem. Våre felles oppfatninger og felles oppofrelser i tidligere år er fortsatt den sikreste garanti for Vestens frihet og sikkerhet. Vi må arbeide for å styrke de båndene enda mer. Så vær sterke og optimistiske. For dere, for Amerika og for frihetens sak har det beste ennå ikke skjedd. Og jeg håper dere har en hyggelig feiring!»

Margaret Thatcher, tidligere britisk statsminister. Bilde tatt i november 2008, ifbm. at hun ble tildelt The UPF Award i London. UPF står for Universal Peace Federation.

— Et budskap fra Margaret Thatcher (1925-2013) i anledning 25-årsjubileet til Washington Times under feiringen 17. mai 2007 i The National Building Museum, Washington DC, USA.

2016-11-24T13:03:10+00:00 mai 18th, 2007|Avis, Media, Nyheter, Storbritannia, Sun Myung Moon, USA|