Home/Far Moon (87) på taleturné til 24 byer i Sør-Korea

Far Moon (87) på taleturné til 24 byer i Sør-Korea

Far Moon (87) erklærte på sin 24 byers taleturné i Sør-Korea fra 3. til 25. april 2007 begynnelsen på en ny universell fredssivilisasjon. Det avsluttende møtet ble holdt på en av de olympiske arenaene i Seoul. Talen han holdt, hadde tittelen «Tidsalderen for Stillehavsregionen sett ut ifra Guds historiske arbeid og med utgangspunkt i hans vilje». Talen ble senere referert til som Fredsbudskap nr 13.