Home/Dr. Sun Myung Moon tildelt æresdoktorgrad

Dr. Sun Myung Moon tildelt æresdoktorgrad

Far Moon, Sept. 12th 2006Som en anerkjennelse av hans livslange arbeid for fred, utdannelse, menneskerettigheter og religiøs frihet ble dr. Sun Myung Moon 12. september 2006 overrakt en spesiell æresdoktorgrad på en tilstelning i Sør-Korea. Tittelen «Doctor Honoris Causa» ble gitt av Universidad Santa Maria, Caracas, Venezuela og er en sjeldent utdelt og høythengende æresbevisning. Seremonien ble forestått av universitetets vise-president, dr. Carlos Enrique Pena, som var kommet fra Caracas for anledningen.
Doktorgradstildelingen var kulminasjonen på en dag med feiring av ettårsdagen for opprettelsen av UF (Universelt Fredsforbund), som ble dannet den 12. september 2005 i New York.
«Da jeg lærte om livet og arbeidet til dr. Moon,» sa Pena, «følte jeg at det var vårt universitets høytidelige plikt å gi vår høyeste utmerkelse for å anerkjenne et ekstraordinært bidrag i kampen for menneskerettighetene. Slike avgjørelser er ikke noe vi tar lett på ved Santa Maria. Moon er en av bare tre eller fire notabiliteter som hittil har mottatt Honoris Causa-tittelen de siste tretti årene.» Den siste til å motta denne ærestittelen var dr. Mario Villarroel, den gang president for Det Internasjonale Røde Kors.
Arenaen for utdelingen var det nylig oppførte Cheong Jeong Goong Peace Palace, som ligger oppe i åsene nær den 38. breddegrad ved grensen til Nord-Korea, ca. 50 km nord for Seoul. Et av de viktigste målene for den nå 86 årige Moon, er å fullføre bestrebelsene med å forene Nord- og Sør-Korea. «Hvem vil klare å få Kim Jong-il til å omfavne fredens sak?» spurte dr. Moon de 1000 gjestene fra 140 land som var til stede ved denne spesielle feiringen. «Og hvordan kan det bli gjort? Det er bare én måte å gjøre det på, og det er å virkelig elske sin fiende til han blir en bror.»