Home/Bok om kjærlighet

Bok om kjærlighet

Kjaerleikar

«Kjærleikar» er tittelen på en ny bok skrevet av av en journalist i Ny Tid, Sigri Sandberg Meløy. Den inneholder 14 kapitler om vanlige hverdagsmennesker i vidt forskjellige situasjoner og deres forhold til kjærligheten. Et av kapitlene er om Ragnhild, et medlem av Familieforbundet for Verdensfred og Enhet, og hennes møte med kjærligheten gjennom Velsignelsen. Hun ble matchet av Far Moon i Seoul i 1982 og bor nå i Bergen sammen med mannen sin. «Stikkord for oss og kjærleiken er at det ikkje er ei kjensle, men eit verb. Det er handling, vi må arbeide med forholdet,» sier Ragnhild. Boka er utgitt på Det Norske Samlaget, 2006. ISBN 82-521-6828-0. ISBN 978-521-6828-0.