Home/Universelt Fredsforbund stiftet i Norge

Universelt Fredsforbund stiftet i Norge

Universelt Fredsforbund

Fra Universelt Fredsforbunds stilftelsesmøte på Håndverkeren konferansesenter, Oslo, 7. desember 2005.

Fra Universelt Fredsforbunds stilftelsesmøte på Håndverkeren konferansesenter, Oslo, 7. desember 2005.

Fra Universelt Fredsforbunds stilftelsesmøte på Håndverkeren konferansesenter, Oslo, 7. desember 2005.

 

Fra Universelt Fredsforbunds stiftelsesmøte på Håndverkeren konferansesenter 7. desember 2005.

Universelt Fredsforbund ble offisielt stiftet på et stort møte i Håndverkeren konferansesenter i Oslo 7. desember 2005. Representanter fra flere trossamfunn deltok sammen med fredsaktivister og innbudte gjester.

Professor Bertil Persson fra Sverige holdt åpningstalen, der han ga sin støtte til Far Moons internasjonale fredsarbeid. Stiftelsesmøtet fant sted bare tre dager før utdelingen av Nobels fredspris. Derfor sammenlignet professor Persson Far Moon og alt han har gjort for fredens sak, med den lange listen av tidligere fredsprisvinnere. Konklusjonen var at ingen fortjener prisen mer enn Sun Myung Moon.

Etter en video om Enhetsbevegelsens fredsprosjekter leste Knut Holdhus, bevegelsens norske leder, «Guds ideelle familie – en modell for verdensfred», talen Far Moon holdt på sin globale taleturné høsten 2005.
Flere religiøse ledere fikk utmerkelser for sitt fredsskapende arbeid. En powerpoint-presentasjon ble vist om en fredskonferanse i Jerusalem i september, der to religiøse ledere fra Norge deltok.

Som en ramme rundt arrangementet underholdt unge medlemmer av Enhetsbevegelsen med nydelig flerstemt sang. Ingen hadde det travelt med å komme seg hjem etterpå. De fleste ble til lenge etter at programmet var avsluttet, for å diskutere sammen.

2016-11-24T13:03:11+00:00 desember 8th, 2005|Enhetsbevegelsen, Fredsarbeid, Fredsbudskap, Nord-Korea, Nyheter, Sun Myung Moon|