Home/Professor Bertil Perssons åpningstale

Professor Bertil Perssons åpningstale

Professor Bertil Perssons åpningstale på stiftelsesmøtet for Universelt Fredsforbund
i Norge 7. desember 2005

Ærede deltagere!

«Øst er Øst, og Vest er Vest, og aldri skal de to møtes
Sitatet er ikke en kommentar til oppløsningen av den svensk-norske unionen for 100 år siden. Det er derimot 100 år siden den verdensberømte forfatteren Rudyard Kipling (1865 – 1936) formulerte sine tanker på denne måten i diktet The Ballad of East and West. Men denne profetien har nå overlevd seg selv.

I dag befinner Øst og Vest seg i dialog med hverandre, først og fremst takket være den enorme tekniske utvikling de siste 100 år. I denne dialogen finner vi mange fremstående personligheter. Det er en stor glede og ære for meg her i kveld å få gjøre dere oppmerksomme på en av dem, nemlig dr. Sun Myung Moon. Med et utrolig engasjement, både i ord og handling, har han gjennom mange tiår maktet å gjøre Guds vilje, ved å initiere et stort antall konstruktive løsninger på vanskelige globale problemer. Som et ledd i disse bestrebelsene har han lykkes med å bringe sammen ledere fra mange forskjellige områder, fra regjeringer, religioner, ideelle organisasjoner, universiteter og kulturliv. Dessuten er alle hans aktiviteter basert på Gud, noe som er en absolutt garanti for at menneskeheten skal overleve. Fra mitt over 30 år lange engasjement i UNESCO

[1], kan jeg si at ingen i moderne tid har gjort noe lignende. Han er et geni når det gjelder å benytte seg av konkrete, voldsfrie metoder sammen med en positiv innstilling. Fruktene av dr. Moons tanker og handlinger har også nådd oss her i Skandinavia. Jeg vil her fokusere på to forhold.

1)    I Vesten har vi etter tusenvis av år igjen begynt å se på familien som samfunnets viktigste hjørnestein. Dette er en tanke som har vært bevart i Østen helt fra menneskehetens spede begynnelse. La meg få minne dere om hvordan en læregutt som gikk i lære hos Konfutse (Confucius), som levde i Kina for 2500 år siden, har forklart sin mesters budskap til menneskeheten: «Fundamentet for menneskeheten ligger i staten. Fundamentet for staten ligger i familien, og fundamentet for familien ligger hos individet.» Dette er den etiske koden for et fredfullt og verdifullt liv, samt for verdenssamfunnets samhold. Takket være de mange prosjekter som dr. Moon har tatt initiativet til, er familiens store betydning som samfunnets grunnpillar igjen blitt aktuell. Nå er det opp til oss i Vesten på en seriøs måte å lytte til denne røst fra Østen, nemlig dr. Moon sin stemme.

2)    For oss i Vesten er det viktig å høre på dr. Moons visjon som fredsambassadør.
Fred er mye mer enn fravær av krig. Fred er å leve i harmoni med åndeligheten, «det som vi kaller Gud», for å sitere den katolske kirkes store kirkelærere. Gud er det kosmiske liv bak det økologiske systemet og hvert menneske her på moder jord. Du og jeg som individer er en konkret enhet av kropp, sjel og ånd, og ånden er livsgnisten fra Gud. Når vi har et slikt syn på våre medmennesker, er vi på rett vei mot fred. Dette har dr. Moon på forskjellige måter personifisert som en fredens ambassadør. Han identifiserer seg med menneskeheten som helhet. Dette er hemmeligheten bak hans evne til å bringe sammen og forene mennesker fra alle sosiale sjikt, fra alle raser, fra alle nasjoner og regjeringer, fra alle akademiske disipliner og alle religioner. Vi kan i dag tydelig se starten på kvalitative resultater for hele menneskeheten pga hans målrettede anstrengelser. Dette gjelder ikke minst nå etter fire års intensivt arbeid, der Interreligiøst og Internasjonalt Forbund for Verdensfred kunne bli et konsulterende råd til FN via dets hovedorgan ECOSOC [2]. Dette forplikter oss, ved en anledning slik som i kveld, til å uttrykke vår takk til dr. Moon. Et apropos til begivenheten her i Oslo førstkommende lørdag, Norsk Nobelinstitutts utdeling av Nobel fredspris, den 112. siden den først ble utdelt i 1901: Blant prisvinnerne har opp gjennom årene enkelte personer og organisasjoner skilt seg ut og gjort en betydelig innsats for forsoning mellom mennesker, både nasjonalt og internasjonalt. Jeg våger dog å påstå at dr. Moons fredsbestrebelser er unike. De er sterkt preget av en søken etter konfliktenes årsak og å bearbeide disse årsakene fra en åndelig synsvinkel, noe som leder til en radikal ny tenkning. Som en fredens ambassadør og fredsbygger er dr. Moon, sammen med sin hustru, høyst kvalifisert til å bli tildelt Nobels fredspris. Norges egen fredsprofet Arne Næss sier: «Egentlig finnes det ingen vei til fred. Fred er veien [3].» Jeg tror dr. Moon kommer til å vinne helt frem, fordi han er en av Østens vise menn, gitt til oss i Vesten.[4]

Fotnoter:
(1) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, FNs organisasjon for undervisning, vitenskap og kultur. Jeg har siden 1972 vært svensk representant for Association of Educators for World Peace og siden 1988 skandinavisk representant (professor) for Univerity for Peace, begge innenfor UNESCO.

(2) Economic and Social Council, Økonomisk og sosialt råd, et av FNs seks hovedorganer. UNESCO er en av organisasjonene under ECOSOC.

(3) Hvem som først kom med uttrykket, vet jeg ikke. 6. november for ca ti år siden var jeg gjest hos forfatteren Astrid Lindgren (1907-2002), som den gang sa: «Det finnes tross alt håp for freden. Det finnes ingen vei til fred. Fred er veien.» Sitatet fra Arne Næss er hentet fra hans bok Gandhi, Oslo 2000.

(4) Uttalelsen alluderer på den kinesiske filosofi taoismen, der tao eller dao står for – og betyr – veien, det vil si: Den totale vei til enhet med livet.

2016-11-24T13:03:11+00:00 desember 8th, 2005|Enhetsbevegelsen, Europa, Fredsarbeid, fredskultur, Norge, Nyheter, Sun Myung Moon, Verdensfred|