Home/Far Moon (85) på internasjonal taleturné til 100 byer!

Far Moon (85) på internasjonal taleturné til 100 byer!

Sun Myung Moon taler på Marriott Hotel i København 19. november 2005.

Plakat ved inngangen til møtelokalet der Sun Myung Moon talte i Jakarta, Indonesia 25. november 2005.

Fra møtet der Sun Myung Moon talte i Jakarta, Indonesia 25. november 2005 på hans taleturné til 100 byer.

Fra 12. september til 23. desember 2005 besøkte Far og Mor Moon 100 byer over hele verden med sitt budskap, «Guds idealfamilie  og globale fredsrike-ideal».  Turnéen begynte med 12 byer i USA fortsatte med 12 i Sør-Korea og 12 i Japan. Deretter fulgte 64 byer i Asia, Europa, Afrika, Oseania, Sør- og Mellom-Amerika før turnéen ble avsluttet i Toronto, Canada lille julaften. Et av de nordiske land, Danmark, var inkludert. I Europa for øvrig talte Far Moon i Geneve, Haag, London, Dublin, Warszawa, Praha, Bucuresti, Sarajevo, Tirana, Ljubljana og Bratislava.
I mange av byene Far Sun Myung Moon og Mor Hak-ja Han besøkte under deres lange verdensturné, ble de ønsket velkommen av landets presidenter og statsministere – det være seg nåværende og tidligere statsoverhoder. I mange land var oppmøtet stort blant mange av landenes samfunnstopper, statsråder, religiøse og akademiske ledere og finanstopper.

Los Angeles, USA, 30. september 2005I USA møtte kongressmenn, guvernører, delstats -, og byrådsmedlemmer samt rabbinere, imamer, prester fra forskjellige denominasjoner, professorer, politikere og fredsambassadører opp for å høre Far Moon tale.

I Cambodia ble Far og Mor Moon tatt imot av prins Norodom Sirivudh, som ydmykt rullet ut det røde teppet. Han og hans kone hilset De sanne foreldre velkommen ved flytrappa i det øyeblikket de satte sine ben på Cambodiansk jord. I Mongolia (Ulaan Bataar) ble likeledes det røde teppet rullet ut (i 200 meters lengde) for De sanne foreldres følge. Mottakelseskomiteen bestod av tidligere statsminister Enksaikhan og mange parlamentsmedlemmer. En politieskorte ledet veien til regjeringens residens for innkvartering av gjester på toppnivå. Før hovedmøtet ble holdt, fant et møte sted mellom De sanne foreldre og 20 av i alt 76 parlamentsmedlemmer. Til stede var også tidligere presidenter og statsministere, inkludert landets første demokratisk valgte president og hans statsminister. Tidligere statsminister Ensaikhan var MC under selve stiftelsesmøtet.

Møte med Indonesias tidligere president Wahid, 26.11.05Talen i Geneve, 17. november 2005Over Colombo var det nydelig høstvær den dagen da De sanne foreldre landet på den vakre øya Sri Lanka. Parlamentspresidenten tok i mot Far og Mor Moon og deres følge. Den nyvalgte President i Sri Lanka er for øvrig nettopp blitt utnevnt som fredsambassadør for IIFWP og har deltatt på internasjonale fredskonferanser i vår regi. Også i andre land kom nåværende og tidligere presidenter og/eller statsministere med sine velkomsthilsener, der de uttrykte sin takknemlighet over å bli æret med et besøk av en fredens mann av Far Moons kaliber. Alle som én var de imponert over 85-åringens ekstraordinære reisevirksomhet og aktivitetsnivå.

Far Moon taler i København, 19.11.05Tirana, Albania, 30. october 2005Ved siden av å forkynne et viktig budskap, var et av formålene med denne verdensomspennende taleturnén å stifte Universelt Fredsforbund (Universal Peace Federation på engelsk) i hvert av landene som ble besøkt. Universelt Fredsforbund er en global allianse av religiøse, akademiske, politiske og sivile ledere, samt organisasjoner som vil bidra med å bryte ned de mange barrierene i vår verden, både de religiøse, rasemessige, kulturelle og nasjonale. Fredsforbundet arbeider også for å gjøre slutt på eksisterende konflikterg og forhindre nye i å utvikle seg.