Home/De sanne foreldre i København

De sanne foreldre i København

Sun Myung Moon taler i København 19. november 2005.

Sun Myung Moon taler i København 19. november 2005.

Dr. Bertil Persson fra Stockholm taler på møtet med Sun Myung Moon i København 19. november 2005.

Professor Bertil Persson taler i København 19. november 2005.

Sun Myung Moon taler på Hotell Marriott i København 19. november 2005.

De sanne foreldre ankom Danmark tidlig på morgenen 19. november 2005. Været var på sitt beste med klar solfylt himmel.
Hovedarrangementet samme kveld ble en stor suksess. I alt kom over 500 gjester som fylte opp storsalen på Hotell Marriott i København.
Før møtet begynte, varmet to musikere opp med nydelig gitar- og fiolinspill, og dernest fremførte en sangtrupp fra Grønland grønlandske folkesanger på en aldeles nydelig måte.

Professor Bertil Persson fra Sverige, doktor i teologi, introduserte Far Moon og hans arbeid. Professoren la sterk vekt på betydningen av budskapet som Sun Myung Moon bringer på denne taleturnéen. Persson var særlig opptatt av at dr. Moon nå måtte bli tildelt Nobels Fredspris for alt det han hadde utrettet for menneskehetens beste. Persson pekte spesielt på at alle Far Moons prosjekter har sine røtter i Gud, og at dette er den eneste sikre måten å arbeide på for å oppnå en varig fred i verden.

Han la også til: «Jeg kan trygt si at ingen i moderne tid har vært i stand til å gjøre noe lignende som dr. Moon.

[…]  For å realisere Guds vilje i ord og gjerninger, har Far Moon med en utrolig hengivenhet arbeidet for fred i årtier, og gjennom sine anstrengelser hele tiden søkt konstruktive løsninger på de mest kritiske globale problemene. Han har brakt sammen verdensledere fra alle tenkelige områder, så som religiøse ledere, statsledere, regjeringsmedlemmer, akademikere, samfunnstopper generelt og kunstnere. Ingen av de tidligere vinnerne av Nobels Fredspris har f.eks. lagt slike konkrete, radikale og internasjonalt viktige betingelser for å forene øst og vest. Som fredsambassadører er dr. og fru Moon høyst kvalifisert for få tildelt Nobels Fredspris.»

Under Far Moons tale viste tilhørerne en fantastisk respons og varme ved å applaudere mange ganger. Den utrolige stemningen gjorde at han talte i hele fire timer. Han fremførte talen han har holdt overalt i verden på sin internasjonale taleturné til 100 byer, Guds ideelle familie – en modell for verdensfred. Men i tillegg kom han med en lang rekke interessante utdypninger av temaet.

Morgenen etter var det et tidlig møte med De sanne foreldre kl. 0500. Flere fra publikum ble bedt om å synge. Som grand finale sang Far og Mor Moon sammen helt til slutt. Før de reiste videre til neste stopp på taleturnéen, India, hadde de også tid til en båttur rundt København sammen med danske medlemmer.