Home/Amerikanske kirker bytter ut korset med en krone

Amerikanske kirker bytter ut korset med en krone

Far Moon har lenge vært en talsmann for verdensfred.  Men en forutsetning for en slik fred er at de forskjellige religioner først skaper fred seg i mellom.  Alt som hindrer forsoning og forbrødring må bort.  Da han veiledet en gruppe amerikanske prester og pastorer i fjor (2002), understreket han at kristne ledere må gå foran med et godt eksempel.  Derfor anbefalte han dem å ta ned korsene fra sine kirker.
I påsken (2003) gjorde 220 pastorer fra 56 forskjellige kirker akkurat det, under mottoet «Trade Your Cross for a Crown» (etter 1 Pet 5,4: «Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens krans

[Det står crown i de fleste engelskspråklige bibelutgaver] som aldri visner»).
påsken 2003
Foto: Erkebiskop dr. Angel M. Torres fra Pentecostal Family Center og pastor dr. Edward Chambers fra First Presbyterian Church , Willimsbridge, Bronx, New York, idet de tar ned et stort kors.

På en pressekonferanse på langfredag forklarte biskop Floyd Nelson, fra Lively Stone-kirken: «Jesus befinner seg ikke lenger på korset!  Han har gjenoppstått, og den gjenoppståtte Kristus er vårt håp om et liv i fred.  Hans seier besto i å overvinne smerten og lidelsene på korset.»

Erkebiskop Stallings, grunnlegger og åndelig leder av Imani Tempel-kirken, tilføyde: «De tidlige kristne brukte fiskens tegn, fordi de første bokstavene i Jesus Kristus, Guds Sønn og Frelseren ble til ordet ICHTHOS, som er det greske ordet for fisk.  Korset var et hedensk symbol som ble brukt av romerne for å symbolisere dem som var dømt til døden.  Keiser Konstantin hadde en visjon om at han ville seire under korsets tegn, og dermed malte hans soldater korset på sine skjold.  Han gjorde kristendommen til statsreligion i Romerriket og påbød dets innbyggere å omvende seg.  Etter det ble korset et symbol på erobring og tvangsomvendelse.  For muslimer, jøder, buddhister og andre står korset for intoleranse og undertrykking, ikke forsoning.»
Det ble annonsert på pressekonferansen at 120 geistlige planlegger en pilegrimsferd til Israel i mai for å forsone seg med sine jødiske og muslimske brødre. «Vi er alle barn av Abraham», bemerket Jesse Edvards, pastor fra Philadelphia. «For jøder og muslimer er korset et tegn på fortidens kristne intoleranse og hat.  Jesus lærte at den som vil være størst blant oss, må tjene alle andre.  Den beste måten å minnes Jesu offer da han ga sitt liv på korset, er å leve slik han gjorde, og ikke bli for opptatt med symboler og tegn.»