Home/En ny fredkultur – Mer enn fredelig sameksistens. Fredsinitiativ for Midt Østen

En ny fredkultur – Mer enn fredelig sameksistens. Fredsinitiativ for Midt Østen

Mer enn fredelig sameksistens
Vi er jo brødre! Jødiske og muslimske lærde på konferansen i Washington DC.

Politikere, akademikere og ledende religiøse personligheter deltok på et fem dager langt seminar i regi av Interreligiøst og Internasjonalt Forbund for Verdensfred i Washington DC i slutten av februar 2003.  Tittelen på konferansen var: «Middle East Peace Initiative – Beyond Co-Existence Toward a New Culture of Peace».  På andre dagen av konferansen ble deltagerne invitert på middag til senator Richard Lugar fra Senatets utenrikspolitiske komité, på Capitol Hill.  Deltagerne på denne mottakelsen var blant annet Abdurrahman Wahid, forhenværende president i Indonesia, Abd-Elaziz Hegazy, forhenværende ministerpresident i Egypt, den kjente rabbiner Itzhak Bar-Dea fra Israel og Don Tichon, forhenværende president i det israelske parlamentet – Knesset.

Dr. Chung Hwan Kwak, internasjonal president i IIFV, bemerket i sin tale at flere hadde påpekt for ham at situasjonen i Midtøsten for tiden var så anspent at en konferanse om fred ville nesten være umulig å organisere.  Han sa: «Fiendskap og konflikter mellom jøder, kristne og muslimer er egentlig en stor skandale

[….] som gjør en varig fred umulig. [….]  Hvis vi bare er ute etter personlige fordeler eller fordeler for vår egen religion eller kultur, opptrer vi ikke som verdige ledere i dagens verden, men representerer en holdning Gud ikke kan fordra, og som heller ikke hjelper oss å finne løsninger på vår tids vanskelige problemer.»
Dr. Moon talte på den siste dagen, og stilte mange poengterte spørsmål som manet til ettertanke blant deltakerne.