Home/Stor konferanse om «Gud og verdensfred»

Stor konferanse om «Gud og verdensfred»

Interreligiøst og internasjonalt forbund for verdensfred organiserte en internasjonal konferanse med «Gud og verdensfred» som tema i Washington DC fra 27. til 29. desember 2002.  400 ledende skikkelser fra den religiøse, politiske og akademiske verden deltok. Møtet ble åpnet av den påtroppende formann for Senatets Utenrikskomité, senator Richard G. Lugar fra Indiana. Deltakere fra Afrika, Latin-Amerika og Russland diskuterte mulige strategier for verdensfred.

Det var bred enighet om hvor viktig det er å redusere kløften mellom fattige og rike land og å fremme familieverdier som et viktig skritt for å vinne kampen mot AIDS og som et nødvendig grunnlag for en større sosial ansvarsfølelse.

I grunnleggerens tale sa dr. Sun Myung Moon at tiden er kommer for å overvinne alt religiøst hykleri der man snakker om Gud, men ikke nevner et ord om kjærlighet for dem som har forskjellig hudfarge eller livssyn. «Det er livsviktig at de forskjellige religioner oppnår en harmoni seg imellom, som kan tjene som en modell for den øvrige verden,» sa han. Dr Moon ble hedret for sitt 33 år lange arbeid i USA. Han sa at nå er tiden kommet da han vil konsentrere seg mer om å skape fred på den koreanske halvøy.

2016-09-10T01:41:08+00:00 desember 30th, 2002|Nyheter|