Home/Interreligiøs Velsignelse for verdensfred

Interreligiøs Velsignelse for verdensfred

7. desember 2002 organiserte Far og Mor Moon en seremoni for å velsigne 1200 par fra forskjellige kulturer og religioner. Begivenheten ble holdt i Crystal Gateway Marriott Hotel i Washington DC. Ved siden av Far og Mor Moon ga også representanter for islam, jødedom, kristendom, hinduisme, buddhisme, sikhisme og nordamerikanske indianere sin velsignelse på parene som deltok.
7. desember er også dagen da japanerne angrep Pearl Harbour for 61 år siden. Derfor var det naturlig at møtet også dreide seg om forsoning. Japanske og amerikanske veteraner fra 2. verdenskrig omfavnet hverandre. Det samme gjorde representanter fra tidligere kommunistiske land og representanter fra den vestlige verden samt representanter for nordamerikanske indianere og europeiske innvandrere. Forsoning fant også sted mellom de abrahamske religioner representert ved en rabbiner, en imam og en kristen biskop. Samtlige deltagere undertegnet en resolusjon der de lovet å investere seg for å fjerne rasemessige, kulturelle og religiøse barrierer.