Home/Mor Moon taler i 3 land (aug – sept 2002)

Mor Moon taler i 3 land (aug – sept 2002)

16. september 2002Hak-ja Han talte først i fire byer i Sør-Korea fra 10. til 13. august 2002 og deretter i tolv japanske byer fra 18. til 29. august. Den amerikanske delen av den internasjonale taleturnéen begynte i Washington DC 16. september og omfattet også 12 byer. Den ble avsluttet i New York 29. september. Tittelen talen til dr Hak-ja Han var «Gud er kilden til fred» (God Is the Origin of Peace). I talen kommer det tydelig fram hvilken oppgave Far og Mor Moon, De sanne foreldre, har.

På taleturnéen i de tre land ble tusenvis av «fredsambassadører» utnevnt, en tittel som gis til individer som praktiserer å leve for sine medmennesker og investerer seg for å fremme universelle moralske verdier, et sunt familieliv, samarbeid på tvers av religiøse skillelinjer, internasjonal harmoni, fornyelse av FN, et ansvarsbevisst media og opprettelsen av en global fredskultur.

Flere av møtene inkluderte en «Bridge of Peace»-seremoni, der kvinner fra vidt forskjellige bakgrunner gikk over «en bro» som et tegn på at de ville oppnå forsoning og tilgivelse der det før hadde vært fiendskap.

På samtlige møter ble også vitnesbyrd fra Jesus, Buddha, Muhammed, Konfutse og andre hellige menn i den åndelige verden lest opp.