Home/Stor Velsignelse for religiøse ledere 27. april 2002

Stor Velsignelse for religiøse ledere 27. april 2002

Fra hele USA kom prester, pastorer og religiøse ledere med sine ektefeller for å motta Far og Mor Moons velsignelse på sine ekteskap.  700 par tok del i hovedbegivenheten på Sheraton National Hotel i Washington DC.  I den to måneder lange kampanjen «Stand for the Family – Save the Nation» forut for begivenheten 27. april 2002 ble til sammen 144 000 par velsignet, hovedsakelig geistlige og religiøse ledere, enten i mindre seremonier i USA før selve hovedbegivenheten eller i tilstelninger over hele verden samtidig med og knyttet til seremonien i Washington DC via satellitt eller internett-link.

Sun Myung Moon og Hak-ja Han leser ekteskapsløftene under den store seremonien 27. april 2002.

Før de 144 000 parene ble velsignet av Far og Mor Moon, mottok de velsignelse på sine ekteskap fra fremstående representanter for kristendom, jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, sikhisme og indianske tradisjoner. De største seremoniene for religiøse ledere utenfor USA fant sted i Indonesia og India. Begivenhetene hadde tittelen «World Peace Blessing» (Global fredsvelsignelse) og er en del av Enhetsbevegelsens internasjonale fredsarbeid. Veien til fred internasjonalt og interreligiøst går via ekteskap og familie!