Home/Kristne ledere på taleturné med Far og Mor Moon

Kristne ledere på taleturné med Far og Mor Moon

Pastor Moon, Korean National Assembly, 20010713 Fru Moon, Seoul 4. juli 2001

Det har slått ned som en bombe i Sør-Korea. Kristne ledere deltok nemlig på en taleturné sammen med dr. og fru Moon, eller Far og Mor Moon, som disse lederne kaller dem.
Taleturnéen var ett av hovedinnslagene på kveldsnyhetene 4. juli, dagen turnéen begynte. I årevis har kristne i Korea nektet å samarbeide med dr. Moon. Derfor er det nå litt av en sensasjon at kristne ledere fra Vesten, både sorte og hvite, katolikker og protestanter, nå erklærer sin absolutte støtte for Far og Mor Moon.

Alle de kristne lederne som deltok på turnéen, ble intervjuet av koreansk media. Erkebiskop Milingo, og hans nylige ekteskap til en koreansk akupunkturlege, ble viet mye spalteplass.

Biskop Augustus Stallings, tidligere katolsk biskop, fra Washington DC, proklamerte klart og tydelig at Far Moon er Messias, den Gud har utvalgt for vår tid. Biskop Dan Johnson, pinsevenn fra Kentucky, erklærte at kristne kirker nå opplever en ny pinse og er i ferd med å bli forent på grunn av Far og Mor Moon. Pastor T. Barrett, metodist fra Chicago, leste en erklæring fra samtlige kristne ledere på taleturnéen, der de uttrykte at de vil støtte og samarbeide med Far og Mor Moon i all evighet. Nå er kristne kirker blitt forent med hverandre. Derfor kan også Nord- og Sør-Korea bli forent.

Taleturnén begynte 4. juli 2001 med samtidige møter på Seoul Lotte Hotel og Pusan Lotte Hotel. Til sammen ble det holdt store møter i 8 byer. Mange fremstående koreanske ledere fra den politiske, religiøse og akademiske verden deltok også på møtene.

Far Moon understreket, som mange ganger før, at før det kan bli verdensfred, må vi skape fred i våre familier.