Home/Katolsk erkebiskop viet av Far Moon

Katolsk erkebiskop viet av Far Moon

Far og Mor Moon velsignet 60 par som hovedsakelig besto av religiøse ledere i en seremoni på Hilton Hotell i New York søndag 27. mai 2001. Blant deltagerne var den katolske erkebiskopen Emmanuel Milingo (71). Han ble gift med Marie Sung, akupunkturlege fra Sør-Korea, som dr. Moon hadde introdusert til Milingo to uker tidligere. Paret planlegger å flytte til Afrika for å arbeide blant de fattige og syke der. Milingo er en de første afrikanske prestene som ble utnevnt til erkebiskop. Han holdt denne posisjonen i Lusaka, Zambia, fra 1969-83 og arbeidet deretter i Vatikanet fram til i dag. Han er kjent for sine ferdigheter i troshelbredelse og djevelutdrivelse, noe deler av hierarkiet innen kirken ikke har vært så begeistret for. Han er i den siste tid kommet til den konklusjon at katolske prester og biskoper bør kunne gifte seg.

Noen de 60 parene av religiøse ledere som fikk sitt ekteskap velsignet i New York 27. mai 2001.

Sun Myung Moon under seremonien da 60 par som besto av religiøse ledere, deriblant Milingo, fikk sitt ekteskap velsignet 27. mai 2001.

Erkebiskop Emmanuel Milingo og Maria Sung 27. mai 2001 under seremonien da de fikk sitt ekteskap velsignet av Sun Myung Moon og Hak-ja Han.

Blant de andre parene som deltok, var Ramiro de Leon Caprio, forhenværende president av Guatemala. Han og hans kone har vært gift i mange år, men ville svært gjerne få sitt ekteskap velsignet av dr. og fru Moon. En annen kjent amerikaner, biskop George Stallings jr (53), en tidligere katolsk prest, var også blant deltagerne. Han var blitt introdusert til sin brud, Sayomi Kamimoto fra Japan, noen uker i forveien av dr. Moon.

George Augustus Stallings og Sayomi Kamimoto da de fikk sitt ekteskap velsignet av Sun Myung Moon og Hak-ja Han 27. mai 2001.

NBC New York har nå foretatt en meningsmåling på gaten blant katolikker som kom ut fra byens St Patricks katedral. Tre av fire sa at tiden er inne til å tillate prester å gifte seg. Milingo har nå tydelig, og med den beste mediadekning, inntatt et soleklart standpunkt og uttrykt noe som mange er enig i. Vatikanet er redd for at ikke så rent få kommer til å følge eksemplet til Milingo, som mange anser for å være en mann som virkelig er inspirert av Gud. Han høster en stor popularitet i deler av Afrika.

Les Emmanuel Milingos offentlige uttalelse ifbm. sitt ekteskap velsignet av dr. Moon.