Home/Million Family March

Million Family March

Million Family March, 16. oktober 2000Det ser ut til at dr. Moon har hatt en meget positiv påvirkning på Minister Louis Farrakhan, leder av Nation of Islam, en bevegelse som til nå hovedsakelig har vært for sorte amerikanere. Farrakhan har før i tiden sagt mindre pene ting om bl a jøder og den hvite rase, men hør bare hva han sa nå nylig, under den svære Million Family March i Washington DC 16. oktober 2000: «Jeg er muslim. Jeg er jøde. Jeg er kristen.

[…] Jeg er alt det og mer til fordi jeg nekter å la begreper begrense meg, idet jeg tenker på hvem jeg virkelig er. Dere burde gjøre det samme. […] Det er ikke din rase, ikke din hudfarge, ikke din tro som er det viktigste. Det er vår plikt overfor Gud og vår rettferdige handlemåte.» Dr. Moon har mange ganger sagt lignende ting.

Og i beste Far Moon-stil velsignet Farrakhan ekteskapene til tusener av par, som alle lovet å være trofaste mot sin ektefelle og se på ekteskapet som noe hellig. Farrakhan oppfordret parene til bli sanne foreldre og danne sanne familier.

Lederen av Nation of Islam sitt vennskap til Far Moon går tilbake mange år. Farrakhan deltok da koreaneren velsignet flere titusener av par i ekteskap på Robert Kennedy stadion i Washington DC i 1997. Sammen med andre religiøse ledere ga Farrakhan da sin velsignelse til alle parene.

Han har reist til Korea for å tilbringe tid sammen med dr. Moon og har satt seg grundig inn i sistnevntes lære.

I 1995 organiserte Nation of Islam sin berømte Million Men March for sorte amerikanske menn. Men enn en million deltok i det som ble den største menneskerettighetsdemonstrasjon i amerikansk historie.

Siden er Farrakhan blitt inspirert av Far Moons lære om familiens sentrale plass i samfunnet. Han fikk da idéen til Million Family March. Gud åpenbarte også til dr. Moon at dette var et prosjekt han måtte gi sin fulle støtte til. Tusener av frivillige fra Familieforbundet for Verdensfred og Enhet, samt rikelig med finansiell støtte, hjalp til med å gjøre marsjen til en stor suksess. Flagget til Familieforbundet ble i tillegg brukt som marsjens offisielle flagg.

Dr. Moon oppfordret Farrakhan til å åpne marsjen for deltagere fra alle raser og religioner. Million Men March for fem år siden var bare for sorte muslimer. Farrakhan fulgte oppfordringen og resultatet uteble ikke. På podiet sammen med ham på marsjdagen var det både jødiske og kristne ledere, og man kunne se sort, gul, brun, rød og hvit side om side.

Farrakhan takket dr. Moon og sa at uten hjelpen fra hans bevegelse ville ikke marsjen ha vært mulig.