Home/Dr. og fru Moon hedret med fredspris

Dr. og fru Moon hedret med fredspris

I forbindelse med en internasjonal konferanse i FN-hovedkvarteret i New York ble dr. og fru Moon hedret med Universal Peace Award, en fredspris, fra World Association of United Nations Non-Governmental Organizations (Verdensforeningen for FN-registrerte ikke-statlige organisasjoner). Overrekkelsen fant sted 18. august, under konferansen «Assembly 2000 – Renewing the United Nations and Building a Culture of Peace» (Samling 2000 – Fornyelse av FN og opprettelsen av en fredskultur). Mer enn 400 internasjonale personligheter fra det offentlige liv deltok på konferansen, organisert av Internasjonalt og Interreligiøst Forbund for Verdensfred, og som dels ble holdt i FN-bygningen og dels i Waldorf Astoria Hotel,. Tre lands FN-ambassader var med på å sponse konferansen.

Blant de mest kjente deltagerne som holdt taler, var Oscar Arias, vinner av Nobels fredspris og tidligere president av Costa Rica, Edward Heath, tidligere statsminister av Storbritannia, og senator Robert Dole, tidligere majoritetsleder i det amerikanske senatet. Sun Myung Moons tale hadde samme tittel som konferansens tema: Fornyelse av FN og opprettelsen av en fredskultur.