Home/Fru Moon i København

Fru Moon i København

Fru Hak Ja Han Moon (22 Kb)

Hun besøkte Oslo og Stockholm i 1993 og Helsingfors i 1999. Endelig var det København sin tur. Onsdag 24. mai 2000 talte Hak-ja Han, fru Moon, til et publikum på 400 på et møte på SAS Radisson Scandinavia Hotell. Flere akademikere, religiøse ledere og ambassadører var møtt fram. Den eminente svenske fysikeren, dr. Tor Ragnar Gerholm, nevnte i sin innledning til fru Moon hvor enestående det er at både Sun Myung Moon og Hak-ja Han er blitt kalt av Gud og har begge investert hele sitt liv for å realisere Guds vilje. De er eksempler for oss alle.

Fru Moons tema var «Veien for menneskeheten og verden i de siste dager» ( The Path for Humankind and the World in the Last Days). Hun ble avbrutt flere ganger av applaus. Et kort utdrag av talen:

«Det nye årtusen er tiden da Guds 6000 år lange frelsesforsyn nærmer seg slutten. Guds skapelsesideal er i ferd med å bli realisert overalt i himmelen og på jorden. Dette er også et tegn på at tiden er kommet til at det endelig blir slutt på elendigheten og lidelsen til skapelsen, som mistet sin sanne mester på grunn av syndefallet. Dette er tiden da foreldrene og barna, som har vært atskilt fra hverandre så lenge, kommer sammen igjen. Det er en tidsalder med fri kommunikasjon mellom den åndelige og den fysiske verden, og en tid da Guds rike vil bli opprettet i himmelen og på jorden.
Overgangen til det nye årtusen markerer fullbyrdelsen av Det nye testamentes tidsalder. Denne overgangen er tidspunktet da det som ble lovet både i Det gamle og Det nye testamente, blir oppfylt. Fra nå av vil Guds direkte kjærlighets-herredømme manifestere seg overalt i verden. Hans kraft og myndighet vil bli anerkjent og respektert. Med himmelens og jordens foreldre i den sentrale rolle vil i vår tidsalder Øst og Vest, og til og med den åndelige og den fysiske verden, bli ett. Dette vil skape en forent verden og et forent kosmos

[kosmos = den åndelige + den fysiske verden] under Gud. En stor menneskehetens familie vil bli dannet her på jorden. Dette er håpet vi har i Det fullførte testamentes tidsalder. Det Gud har lovet, vil bli oppfylt på en praktfull måte. Tiden er kommet!»

Scandinavia Hotell dannet en fin ramme rundt denne helt spesielle begivenheten. Den danske avdelingen av Familieforbundet for Verdensfred og Enhet hadde gjort en kjempeinnsats for å få alt til å fungere knirkefritt.
Kveldens program besto også av irsk dans, gospelsang, en kort videopresentasjon av Hak-ja Hans liv samt loddtrekning for å kåre vinnerne av et dusin «Ren-kjærlighet-gullringer» (Pure Love Rings).