Home/Dr. Moons arbeid for forsoning mellom Sør- og Nord-Korea

Dr. Moons arbeid for forsoning mellom Sør- og Nord-Korea

En unik kunstutstilling fant sted i Seouls kunstsenter (Seoul Arts Center) 9. – 21. februar. Dr. og fru Moon var til stede under åpningsseremonien. Malerier fra hele verden ble utstilt, inkludert verker av artister fra Sverige, Tyskland, Italia, Frankrike og USA. Men det som i størst grad gjorde denne «Kunstutstillingen for Verdensfred» spesiell, var at kunstverker fra både Sør- og Nord-Korea var samlet under samme tak. De to landene har formelt vært i krig med hverandre siden Koreakrigen kun ble avsluttet med en våpenhvileavtale i 1953. På grunn av den nåværende presidenten av Sør-Korea, Kim Dae-jung, sin «sunshine policy» overfor Pyongyang-regimet har det allerede vært flere kulturelle utvekslinger mellom de to statene. En rekke industriprosjekter i nord er kommet i gang ved hjelp av sørkoreansk kapital. Dr. Moon har vært en foregangsmann på begge disse områdene. Den sørkoreanske folkedansgruppen The Little Angels, grunnlagt av dr. Moon, opptrådte således i nord allerede i fjor høst. Nå nylig har Pyonghwa Motors, eid av medlemmer av dr. Moons bevegelse, satt i gang arbeidet med å bygge en bilfabrikk i Nampo på den nordkoreanske vestkysten. Det $300 millioner store prosjektet tar sikte på å produsere Fiat Siena-biler for det russiske, kinesiske og koreanske markedet neste år. Grunnlaget for dr. Moons arbeid i Nord-Korea ble lagt i et møte med Kim-il Sung i 1991. Sun Myung Moon har alltid vært en solid anti-kommunist, men er sterkt opptatt av forsoning mellom de to regimene på den koreanske halvøya. Hans uttalelser om at kun kjærlighet kan forene nord og sør, er blitt lagt merke til på høyeste hold på begge sider av den 38. breddegrad. Prosjektene er kommet i gang med den sørkoreanske regjeringens velsignelse.