Home/Nostradamus og Far Moon

Nostradamus og Far Moon

John Hogue er en amerikansk forfatter som har utgitt flere bøker om Nostradamus sine profetier. Han tilbrakte over ti år med å analysere de 36 000 ordene i Nostradamus sine opprinnelige skrifter ved hjelp av datamaskin. Publisher Weekly skriver at dette er den mest komplette fortolkningen av disse profetiene som noensinne er skrevet. Mange av disse forutsigelsene som Hogue har fortolket, har til nå vært betraktet som altfor sensitive og kontroversielle til at noen ville gi seg i kast med dem.
Boken «Nostradamus – the New Revelations » (Nostradamus – de nye åpenbaringene) ble utgitt av Element Books i 1994. Det 15. kapittelet er kalt «A New Religiousness» (En ny religiøsitet). Kapittelet åpner med et bilde av Far og Mor Moon i sine seremonielle antrekk idet de er i ferd med å velsigne tusener av par. Ifølge Hogue avskrev Nostradamus alle de forskjellige etablerte religioner og sa at en ny religion ville komme til å blomstre opp. Hogue forklarer hvordan «radikale forsøk på å gi mennesket en høyere bevissthet alltid har møtt en kolossal motstand, spesielt fra dem som har egeninteresser som blir best ivaretatt av status quo. Opp gjennom historien har derfor menn som har stått fram med nye visjoner, blitt utsatt for forfølgelse.» Hogue skriver at det er flere ting som taler for at Far Moon muligens er den nye lederen Nostradamus profeterte om.
Nostradamus skrev f.eks. at den nye lederen vil ha noe med månen å gjøre. Den nye lederen skulle videre frigjøre et stort folk fra undertrykkelse. Far Moon har, som de fleste vet, alltid kjempet for å frigjøre de millionene av mennesker som har lidd under kommunismen. Nostradamus skriver også at den nye lederen skal komme fra Østen og at han vil reise mye, noe som selvsagt er tilfelle med Far Moon. Den nye lederen vil ifølge Nostradamus bli anklaget for å ødelegge templene og religionene. Sun Myung Moon er blitt kalt en vranglærer som prøver å lure folk bort fra de etablerte religioner. Hogue skriver at dr. Moon svarer godt til Nostradamus sin beskrivelse av den nye lederen som skal komme.