Home/Viktig skritt mot verdensfred

Viktig skritt mot verdensfred

460 spesielt inviterte deltakere, som hver har utmerket seg på sitt spesiell område, og som inkluderte tidligere statsoverhoder, religiøse ledere, ledende akademikere, kvinneledere og representanter for en lang rekke organisasjoner, var med på å grunnlegge Interreligiøst og internasjonalt forbund for verdensfred på et spesielt møte på Lotte Hotell i Seoul, Sør-Korea, fra 4. – 7. februar.
Dr. og fru Sun Myung Moon hadde tatt initiativet til dette møtet og til opprettelsen av dette nye forbundet.
Blant talerne på det 4-dager lange møtet, som hadde som tema «Familieverdier og verdensfred», kan vi nevne Albert Reynolds, statsminister i Irland 1992-94; Alexander Haig, USAs utenriksminister under Reagan-administrasjonen og NATOs øverstkommanderende 1975-79; dr. Kenneth Kaunda, tidligere president av Zambia 1964-91; dr. Juri Ossipyan, leder for det russiske nedrustningsprogrammet; Edward Schreyer, generalguvernør av Canada 1979-84; Wally N’Dow, spesiell rådgiver til FNs utviklingsprogram; katolsk erkebiskop Emmanuel Milingo og Arnaud de Borchgrave, president av United Press International.
Interreligiøst og internasjonalt forbund for verdensfred (Inter-religious and International Federation for World Peace [IIFWP]) har som mål å opprette en struktur tilknyttet FN, der FNs nasjonale representanter og ledere av de forskjellige verdensreligionene og andre større kulturelle organisasjoner kan delta sammen.
I sin støtteerklæring fra møtet i Seoul påpeker deltakerne den viktige rolle religioner, høyere utdanningsinstitusjoner og media har når det gjelder å løse verdens problemer. Religiøse, akademiske og kulturelle institusjoner har derfor et stort ansvar for å samarbeide for å finne løsninger. FN bør derfor inngå et nært samarbeid med slike institusjoner for å skape fred og forsoning. På denne måten kan FN dra fordel av de enestående ressursene disse organisasjonene er i besittelse av. På den annen side bør religiøse, akademiske og kulturelle institusjoner være seg sitt ansvar bevisst når det gjelder å støtte FNs idealer.
I grunnleggerens tale sa dr. Moon at det burde opprettes en eget forum ved FN der religiøse, akademiske og kulturelle ledere kommer sammen og diskuterer viktige problemer som de eksisterende FN-representanter og verdens politiske ledere ikke er i stand til å finne løsninger på. Se for øvrig «En ny retning innen interreligiøst arbeid» for en dypere forklaring av idéen bak dette prosjektet. Se også «En revolusjonerende ny idé for det interreligiøse arbeid» og «Verdens religiøse ledere utfordret til å omorganisere FN» litt lenger ned på denne siden.