Home/Verdens religiøse ledere utfordret til å omorganisere FN

Verdens religiøse ledere utfordret til å omorganisere FN

FNMens hele Capitol Hill diskuterte om Clinton skulle stilles for riksrett, og mens amerikanerne og britene bombet Irak, møttes over hundre religiøse ledere og akademikere i Washington DC.
Ifølge en pressemelding fra «Familieforbundet for Verdensfred og Enhet» i New York diskuterte de hvordan FN kan bli omorganisert til også å inkludere representanter for de forskjellige religioner i verden.
«Mange av problemene vi står overfor i dag er ikke av en politisk eller juridisk karakter, men er kulturelle og religiøse problemer,» sa Michael Cromartie, leder for Det Evangeliske Studieprosjektet ved Senteret for Etikk og Offentlig Planlegging i Washington og en av talerne ved denne weekend-konferansen.

Konferansen, med deltakere fra 29 land og alle de store verdensreligionene, fant sted 18. – 20. desember 1998 og ble sponset av Interreligiøst Forbund for Verdensfred.
Forbundets grunnlegger, dr. Sun Myung Moon, som også er lederen for Enhetskirken, utfordret deltakerne til å omorganisere FN med ordene: «Veien til verdensfred vil forbli ufullstendig hvis vi overlater det helt til FN’s politiske, økonomiske og militære funksjoner å skape fred. De indre og åndelige aspektene ved oppgaven kan kun bli oppfylt når de forskjellige religionene i verden kan oppnå enhet og stå sammen om et felles handlingsprogram. Jeg vil gjerne benytte anledningen i dag til å foreslå at FN blir styrket ved å opprette et organ der FNs medlemsland og lederne av de viktigste verdensreligionene kan være representert.»

«Det er fullt realiserbart,» sa Elisabeth Ruzicka Dempsy, en av deltakerne på konferansen og informasjonsfunksjonær ved FN’s utviklings og menneskerettighets-avdeling. «Hvis medlemslandenes representanter er enige i det, kan et slikt organ bli opprettet på en relativt kort tid,» sa hun.

«Jeg kjenner ikke et eneste menneske, hverken i fortiden eller nåtiden, som har gjort eller gjør mer for de forskjellige religionenes gjensidige forståelse av hverandre, enn dr. Moon,» sa professor Cromwell Crawford, en konferansedeltaker som underviser i verdensreligioner og etikk ved Universitetet på Hawaii.

Blant de mest kjente konferansedeltakerne kan vi nevne dr. Leonard Swidler, professor i teologi ved Temple University og redaktør av Tidsskriftet for økumeniske studier, dr. Ingrid Shafer, professor i filosofi og religion ved University of Science and Arts i Oklahoma.