Forside 2017-05-10T00:21:03+00:00

En verden med fred, frihet, enhet og lykke for alle

Enhetsbevegelsen har som mål å opprette en verden med fred, frihet, enhet og lykke for alle mennesker. Navnet Enhetsbevegelsen er egentlig et felles navn for mange forskjellige bevegelser og prosjekter, begynt eller inspirert av Sun Myung Moon (1920-2012) eller andre som er blitt inspirert av hans visjon.

Bevegelsen søker å forene alle gode krefter i verden, slik at vi sammen kan skape en bedre verden.

Derfor arbeider vi innen og med den religiøse verden, ikke for å opprette en ny religion, men for å inspirere religiøse ledere til å overvinne fordommer og barrierer mellom religioner, raser, kulturer og nasjonaliteter.

Vi arbeider dessuten blant annet med FN, den akademiske verden, mediaverden, driver utdanningsinstitusjoner og -prosjekter, opplæringsprogrammer i moralske/etiske verdier, hjelpeprosjekter, kunstprosjekter, sportsprosjekter og sykehus.

Sitater